Cây Đại đế 2

http://caycanhdalat.vn/san-pham/cay-dai-de-noi-van-phong
http://caycanhdalat.vn/san-pham/cay-dai-de-noi-van-phong
Cây Đại đế